Foglalkoztatási kutatás és benchmarking - Munka kisgyermekkel
Mit kínál a Munka kisgyermekkel program

Kapcsolat

MUNKÁLTATÓKNAK MUNKAVÁLLALÓKNAK Hírlevelet kérek Kérdésem van Tudástár

 

 

 

 

 


 

victum.hu www.artima.hu
A projektet támogatjaA projektet támogatja


© Copyright
IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
2014

Foglalkoztatási kutatás és benchmarking

 

Milyen esetekben?

Egy HR-vezetőnek vagy HR-felelősnek egy évben legalább egyszer – de inkább többször – érdemes stratégiai szinten foglalkoznia azzal a kérdéssel, hogy hogyan lehetne javítani a munkaszervezés rendszerén.  A hazai példákon, a műhelymunkákon megismert eseteken és a szervezetfejlesztési akciókon túl azonban van még egy kevésbé kézenfekvő ismeretszerzési lehetőség: ez pedig a munkáltatókat érintő kutatási anyagok feltérképezése és feldolgozása, illetve a nemzetközi vállalati kultúrák célirányos vizsgálata.

Hogyan és kikkel?

A munkáltatói igényektől függően sokféle döntéstámogatási anyag képzelhető el. A leggyakoribb kérés az, hogy adott munkaszervezési kérdésben álljon rendelkezésre egy-egy olyan összefoglaló tanulmány, amely a munkáltatónak kiindulási pontot jelenthet a szervezetfejlesztésben. A keretrendszer az alábbiak szerint épül fel:

  • Kutatási keretek kijelölése: kutatási kérdés megfogalmazása a munkáltatóval közösen, a versenyhelyzet és a kutatás célrendszer feltárása, majd a módszertan rögzítése
  • A kutatás lefolytatása: a módszertantól függően kérdőívezés, statisztikai adatok gyűjtése, mélyinterjúk lefolytatása, illetve benchmarking anyagok összefoglalóinak, szociológiai tanulmányoknak és összehasonlító anyagoknak a feltárása
  • Az eredmények prezentálása: tanulmány készítése és az eredmények bemutatása záró prezentáció keretében, következtetések átbeszélése

A leghatékonyabb, ha maga a kutatás a szervezetfejlesztés folyamatán belül zajlik, mert így a kutatás fókusza sokkal szorosabban kapcsolódik a stratégiai célrendszerhez. Nem követelmény ugyanakkor, hogy ahhoz kötődjön, hiszen sokszor az elkészült tanulmány jelentheti a szervezetfejlesztési tevékenység irány-kijelölésének alapját.

Milyen eredménnyel?

A kutatások kimenete egy összefoglaló tanulmány és egy ez alapján elkészített céges prezentáció; ezekben a kutatási eredményeket, illetve a velük kapcsolatos következtetéseket és javaslatokat mutatjuk be.

Referenciáink

A Munka kisgyermekkel program alatt 2014 júliusában fejeződött be. Még mindig érvényes és aktuális annak a közép-magyarországi kutatásnak az eredménye, amely 500 kisgyermekes munkavállalót és száz, helyi munkáltatót kérdezett meg, vagy amely a Budapesti Corvinus Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetével közösen közel 270 fős mintával vizsgálta az összefüggéseket a szülési szabadság és az ismételt munkakezdés időszaka alatt. Ezeken kívül több tucatnyi akciókutatás, szervezetfejlesztési tapasztalatokról készített írásos emlékeztető, szervezethez és témához illeszkedő gyors-lekérdezés vagy a nemzetközi kutatások vezetői összefoglalói gazdagították a rugalmas munkaszervezés és a kisgyermekes munkavállalók foglalkoztatásának kérdéskörét olyan tapasztalatokkal, amely jelenleg Magyarországon egyedülálló.

Az IFKA Kft. ezen kívül kutatóhelyként, illetve a Munka kisgyermekkel program lebonyolítójaként megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik ahhoz, hogy munkaszervezési kérdésekben is gyakorlatban használható kutatási eredményeket bocsásson a munkáltatók rendelkezésére.  

Kapcsolat:
 
Kálmán Edina
program-
menedzser
 
kalman@ifka.hu
+3620 581 2822

 

Hírek

2015.03.07.
Ez az első teszthír

 

bezár
vissza előre